Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
покривати
Она покрива косу.
zakryť
Zakryje si vlasy.
шетати
Овом путањом се не сме шетати.
chodiť
Po tejto ceste sa nesmie chodiť.
измислити
Ко је измислио штампарску пресу?
vynájsť
Kto vynišiel tlačiareň?