Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
оставити за собом
Случајно су оставили своје дете на станиц
leave behind
They accidentally left their child at the station.
одвозити се
Када се светло променило, аутомобили су отишли.
drive off
When the light turned, the cars drove off.
сумњати
Он сумња у њену изјаву.
doubt
He doubts her statement.