Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
бацати
Он гази на бачену кору од банане.
eldob
Elcsúszik egy eldobott banánhéjon.
загадити
Вода је загађена смећем.
szennyez
A vizet szeméttel szennyezték.
уселити се
Нови суседи се усељавају изнад.
beköltözik
Új szomszédok költöznek be az emeletre.