పదబంధం పుస్తకం

te చెయ్యాలి / తప్పకుండా   »   lv kaut ko vajadzēt

72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

72 [septiņdesmit divi]

kaut ko vajadzēt

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు లాట్వియన్ ప్లే చేయండి మరింత
తప్పకుండా v---d-ēt v_______ v-j-d-ē- -------- vajadzēt 0
నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి M-n-j-n--ū----ē-tu-e. M__ j_______ v_______ M-n j-n-s-t- v-s-u-e- --------------------- Man jānosūta vēstule. 0
నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి Man j--a-a-sā-par vi---īc-. M__ j________ p__ v________ M-n j-s-m-k-ā p-r v-e-n-c-. --------------------------- Man jāsamaksā par viesnīcu. 0
మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి T-v a--- ---e---. T__ a___ j_______ T-v a-r- j-c-ļ-s- ----------------- Tev agri jāceļas. 0
మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి T-----u---jā-t--dā. T__ d____ j________ T-v d-u-z j-s-r-d-. ------------------- Tev daudz jāstrādā. 0
మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి Te- jāb-- -re--z-m. T__ j____ p________ T-v j-b-t p-e-ī-a-. ------------------- Tev jābūt precīzam. 0
ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి V--am-jā--pil-- de--iel-. V____ j________ d________ V-ņ-m j-u-p-l-a d-g-i-l-. ------------------------- Viņam jāuzpilda degviela. 0
ఆయన కారుని బాగుచేయాలి V-ņam j-s-l--- m-šīna. V____ j_______ m______ V-ņ-m j-s-l-b- m-š-n-. ---------------------- Viņam jāsalabo mašīna. 0
ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి V-ņ-m -ā--m--g- -ašīna. V____ j________ m______ V-ņ-m j-n-m-z-ā m-š-n-. ----------------------- Viņam jānomazgā mašīna. 0
ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి Viņ-- j-i-pērk-s. V____ j__________ V-ņ-i j-i-p-r-a-. ----------------- Viņai jāiepērkas. 0
ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి V-ņai-j--zk--j dz-vo--i-. V____ j_______ d_________ V-ņ-i j-u-k-p- d-ī-o-l-s- ------------------------- Viņai jāuzkopj dzīvoklis. 0
ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి V-ņa--jā--zg- veļ-. V____ j______ v____ V-ņ-i j-m-z-ā v-ļ-. ------------------- Viņai jāmazgā veļa. 0
మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి M--s ------jāi----- --o--. M___ t____ j____ u_ s_____ M-m- t-l-t j-i-t u- s-o-u- -------------------------- Mums tūlīt jāiet uz skolu. 0
మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి M-m- t---- jā--- uz da---. M___ t____ j____ u_ d_____ M-m- t-l-t j-i-t u- d-r-u- -------------------------- Mums tūlīt jāiet uz darbu. 0
మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి Mum- tūlīt-jāie- ----ā---a. M___ t____ j____ p__ ā_____ M-m- t-l-t j-i-t p-e ā-s-a- --------------------------- Mums tūlīt jāiet pie ārsta. 0
మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి Jum--jāgai-a a---b-s-. J___ j______ a________ J-m- j-g-i-a a-t-b-s-. ---------------------- Jums jāgaida autobuss. 0
మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి Jums jā-aid---------s. J___ j______ v________ J-m- j-g-i-a v-l-i-n-. ---------------------- Jums jāgaida vilciens. 0
మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి Jums j--ai------s--e--s. J___ j______ t__________ J-m- j-g-i-a t-k-o-e-r-. ------------------------ Jums jāgaida taksometrs. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -