పదబంధం పుస్తకం

te కారణాలు చెప్పడం 1   »   lv kaut ko pamatot 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

కారణాలు చెప్పడం 1

75 [septiņdesmit pieci]

kaut ko pamatot 1

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు లాట్వియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? K-pēc-J-s--e--kat? K____ J__ n_______ K-p-c J-s n-n-k-t- ------------------ Kāpēc Jūs nenākat? 0
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు La--- i- --k sl--t-. L____ i_ t__ s______ L-i-s i- t-k s-i-t-. -------------------- Laiks ir tik slikts. 0
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు E----n-----j--i--s---ts----ks. E_ n______ j_ i_ s_____ l_____ E- n-n-k-, j- i- s-i-t- l-i-s- ------------------------------ Es nenāku, jo ir slikts laiks. 0
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Kāpēc -iņš -e---? K____ v___ n_____ K-p-c v-ņ- n-n-k- ----------------- Kāpēc viņš nenāk? 0
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు V-ņš-n-v ---i---āt-. V___ n__ u__________ V-ņ- n-v u-a-c-n-t-. -------------------- Viņš nav uzaicināts. 0
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు Viņš--e-ā-,----n-- u-ai-in--s. V___ n_____ j_ n__ u__________ V-ņ- n-n-k- j- n-v u-a-c-n-t-. ------------------------------ Viņš nenāk, jo nav uzaicināts. 0
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Kāp-c ---nen--? K____ t_ n_____ K-p-c t- n-n-c- --------------- Kāpēc tu nenāc? 0
నా వద్ద తీరిక లేదు Man -av ----a. M__ n__ l_____ M-n n-v l-i-a- -------------- Man nav laika. 0
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Es-ne-ā--,-j--ma----v-----a. E_ n______ j_ m__ n__ l_____ E- n-n-k-, j- m-n n-v l-i-a- ---------------------------- Es nenāku, jo man nav laika. 0
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Kāpē- -- --pal-e-? K____ t_ n________ K-p-c t- n-p-l-e-? ------------------ Kāpēc tu nepaliec? 0
నాకు ఇంకా పని ఉంది Ma--vēl---str--ā. M__ v__ j________ M-n v-l j-s-r-d-. ----------------- Man vēl jāstrādā. 0
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Es n--a-i-ku,-jo m-n ------str-dā. E_ n_________ j_ m__ v__ j________ E- n-p-l-e-u- j- m-n v-l j-s-r-d-. ---------------------------------- Es nepalieku, jo man vēl jāstrādā. 0
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Kā-----ūs ----aiz-j--? K____ J__ j__ a_______ K-p-c J-s j-u a-z-j-t- ---------------------- Kāpēc Jūs jau aizejat? 0
నేను అలిసిపోయాను Es e-----oguru-i. E_ e___ n________ E- e-m- n-g-r-s-. ----------------- Es esmu nogurusi. 0
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Es-----ju, j- e--- nog-rus-. E_ a______ j_ e___ n________ E- a-z-j-, j- e-m- n-g-r-s-. ---------------------------- Es aizeju, jo esmu nogurusi. 0
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Kā-----ū- --u a-zbr-u-a-? K____ J__ j__ a__________ K-p-c J-s j-u a-z-r-u-a-? ------------------------- Kāpēc Jūs jau aizbraucat? 0
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Ir -a- vē--. I_ j__ v____ I- j-u v-l-. ------------ Ir jau vēls. 0
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను E- b--ucu-p-om, -- -r -a- --l-. E_ b_____ p____ j_ i_ j__ v____ E- b-a-c- p-o-, j- i- j-u v-l-. ------------------------------- Es braucu prom, jo ir jau vēls. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -