Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
изключително
Ситуацията е изключително опасна.
äußerst
Die Situation ist äußerst gefährlich.
иначе
Чадърът е цветен, иначе всички са черни.
sonst
Ein Schirm ist bunt, sonst sind alle schwarz.
малко
Техният брак все още е малко добър.
einigermaßen
Ihre Ehe ist noch einigermaßen gut.