Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
през следобеда
Срещаме се за чай през следобеда.
după-amiază
Ne întâlnim la ceai după-amiază.
надолу
Те гледат надолу към мен.
jos
Ei se uită jos la mine.
твърде много
Той винаги е работил твърде много.
prea mult
El a lucrat mereu prea mult.