Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
къде
Къде си?
kde
Kde si?
едва
Той едва може да носи чантата.
sotva
Sotva dokáže uniesť tú tašku.
никъде
Тези следи водят до никъде.
nikam
Tieto stopy vedú nikam.