Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
първо
Първо брачният двойка танцува, след това гостите танцуват.
primer
Primer ballen els nuvis, després ballen els convidats.
на юг
Антарктика е на юг от нас.
cap al sud
L‘Antàrtida està al sud de nosaltres.
малко
Искам още малко.
una mica
Vull una mica més.