Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
напред
Трябва винаги да продължаваме да учим.
понатаму
Секогаш треба да продолжиш да учиш.
досега
Досега тя не е паднала.
досега
Досега, таа не паднала.
дори
Тук има дори сърце за теб.
дури
Тука, дури има срце за тебе.