Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
през следобеда
Срещаме се за чай през следобеда.
pēcpusdienā
Mēs tiksimies uz tēju pēcpusdienā.
почти
Резервоарът е почти празен.
gandrīz
Bāka ir gandrīz tukša.
отпред
Нейният съпруг стои твърде далеч отпред.
priekšā
Viņas vīrs stāv pārāk tālu priekšā.