Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
незабавно
Тя поръча липсващата книга незабавно.
immédiatement
Elle a commandé le livre manquant immédiatement.
направо
Можете да карате направо.
tout droit
Tu as le droit d‘aller tout droit.
защо
Защо светът е такъв, какъвто е?
pourquoi
Pourquoi le monde est-il ainsi?