தமிழ் » ஸ்வீடிஷ்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [sex]

Läsa och skriva

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [sex]

Läsa och skriva

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்svenska
நான் படிக்கின்றேன். Ja- l----.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Ja- l---- e- b------.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Ja- l---- e-- o--.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Ja- l---- e- m-----.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Ja- l---- e-- b---.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Ja- l---- e- b--.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ja- l----.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Du l----.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Ha- l----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ja- s------.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Ja- s------ e- b------.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Ja- s------ e-- o--.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Ja- s------ e- m-----.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Ja- s------ e-- b---.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Ja- s------ e- b--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ja- s------.
நீ எழுதுகின்றாய். Du s------.
அவன் எழுதுகின்றான். Ha- s------.