Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
veselý
veselý kostým
funny
the funny costume
vertikálny
vertikálna skala
vertical
a vertical rock
mŕtvy
mŕtvy Santa Claus
dead
a dead Santa Claus