Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
ázijský
ázijský chrám
azijacki
azijacki chram
neobjavený
neobjavené hlbiny
nievyjaŭlieny
nievyjaŭlienyja pramiežki
vertikálny
vertikálna skala
viertykaĺny
viertykaĺnaja skala