Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
nebojácný
nebojácny parašutista
senfeara
senfeara parakutisto
odtlčený
odtlčené auto
bosita
bosita veturilo
trestný
trestné znečistenie
penaligebla
penaligebla rubĵa forigo