Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zahraničnopolitický
zahraničnopolitická záležitosť
ናይ ውጭ ግንዛቤ
ናይ ውጭ ግንዛቤ ጉዳይ
nový
nový ohňostroj
አዲስ
አዲስ ኣልዋ
žalostný
žalostný človek
ኣሚቁባል
ሰብ ኣሚቁባል