Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zlý
zlá hrozba
恶劣
恶劣的威胁
dokonalý
dokonalé zuby
完美的
完美的牙齿
nejasný
nejasná plavba na lodi
模糊
模糊的帆船之旅