Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
socialistický
socialistické auto
socjalistyczny
socjalistyczny samochód
zámerný
zámerné podpaľovanie
umyślny
umyślne podpalenie
nevyhnutný
nevyhnutný cestovný pas
konieczny
konieczny paszport