Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
dočasný
dočasný pobyt
privremeno
privremeni boravak
mexický
mexická guacamole
meksički
meksički guacamole
pravdivý
pravdivé priateľstvo
istinit
istinsko prijateljstvo