Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
nemorálny
nemorálne gesto
imoral
o gesto de mão imoral
pravdivý
pravdivé priateľstvo
verdadeiro
a verdadeira amizade
bezmocný
bezmocný muž
sem força
o homem sem força