Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zlatý
zlatá pagoda
gouden
de gouden pagode
nádherný
nádherný vodopád
prachtig
een prachtige waterval
smotanový
smotanový koláč
romig
de romige taart