Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mjekësor
vizita mjekësore
лекарски
лекарски преглед
në prag të vdekjes
pamja në prag të vdekjes
болен до смърт
смъртно болен вид
ekskluziv
një vend pushimi ekskluziv
ексклузивен
ексклузивен курорт