Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
natën
Hëna ndriçon natën.
през нощта
Луната свети през нощта.
njëlloj
Ai është thuajse i njëjtë me të për gjatësi.
равно
Той е почти толкова висок като нея.
poshtë
Ajo kërce poshtë në ujë.
долу
Тя скоква във водата.