© funkyfrogstock - Fotolia | Llanca - Costa Brava

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/f/ - efa
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
∅ - hac
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/k/ - ke
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/l/ - ela
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/m/ - ema
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/n/ - ena
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/p/ - pe
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/k/ - cu
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/t/ - te
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/w/ - ve doble
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
∅ - i grega
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/z/ - zeta