© Nimblewit | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
á - /a/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
bé - /b/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cé - /ts/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
čé - /tʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dé - /d/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
é - /ɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ef - /f/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
há - /ɦ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
chá - /x/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jé - /j/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ká - /k/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
el - /l/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
em - /m/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
en - /n/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eň - /ɲ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ó - /o/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pé - /p/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
kvé - /kv/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
er - /r/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
es - /s/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eš - /ʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
té - /t/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ťé - /c/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ú - /u/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
vé - /v/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
iks - /ks/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zet - /z/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
žet - /ʒ/