Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
a - /eɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
bee - /biː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cee - /siː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dee - /diː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
e - /iː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i - /aɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
kay - /keɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
em - /ɛm/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
en - /ɛn/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
o - /oʊ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pee - /piː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cue - /kjuː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ar - /ɑr/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
tee - /tiː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
u - /juː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
vee - /viː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ex - /ɛks/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/