Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
loviť
Veľké ryby loví malé.
loviti
Velike ribe love male.
naznačovať
Silná búrka naznačovala katastrofu.
nagovestiti
Ozbiljna oluja je nagovestila katastrofu.
žobrať
Žobra vo fúzgóni.
prositi
On prosi u pešačkoj zoni.