คู่มือสนทนา

th ลำดับเลข   »   em Ordinal numbers

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

ลำดับเลข

61 [sixty-one]

Ordinal numbers

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย อังกฤษ (US) เล่น มากกว่า
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Th---irs- m--th-------uar-. The first month is January. T-e f-r-t m-n-h i- J-n-a-y- --------------------------- The first month is January. 0
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ T----ec--d-mont- -- F----a--. The second month is February. T-e s-c-n- m-n-h i- F-b-u-r-. ----------------------------- The second month is February. 0
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม T-e thi-----n-- is Ma-ch. The third month is March. T-e t-i-d m-n-h i- M-r-h- ------------------------- The third month is March. 0
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน T---f-ur-h --n-h is A-ril. The fourth month is April. T-e f-u-t- m-n-h i- A-r-l- -------------------------- The fourth month is April. 0
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Th----f-h mo-t--is --y. The fifth month is May. T-e f-f-h m-n-h i- M-y- ----------------------- The fifth month is May. 0
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน T---s--t- ----h -s-J--e. The sixth month is June. T-e s-x-h m-n-h i- J-n-. ------------------------ The sixth month is June. 0
หกเดือนคือครึ่งปี Six-mo-ths make--al--a ---r. Six months make half a year. S-x m-n-h- m-k- h-l- a y-a-. ---------------------------- Six months make half a year. 0
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Jan-ary---e-ruary-----ch, January, February, March, J-n-a-y- F-b-u-r-, M-r-h- ------------------------- January, February, March, 0
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน April, M------ --n-. April, May and June. A-r-l- M-y a-d J-n-. -------------------- April, May and June. 0
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม T-e-se-en-h month is--uly. The seventh month is July. T-e s-v-n-h m-n-h i- J-l-. -------------------------- The seventh month is July. 0
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Th----g-t---ont- i- Augu--. The eighth month is August. T-e e-g-t- m-n-h i- A-g-s-. --------------------------- The eighth month is August. 0
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน T-e ---th mo-th -----p--mber. The ninth month is September. T-e n-n-h m-n-h i- S-p-e-b-r- ----------------------------- The ninth month is September. 0
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Th- -en-h-m-n----- ---o---. The tenth month is October. T-e t-n-h m-n-h i- O-t-b-r- --------------------------- The tenth month is October. 0
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน T----le-e-t- --nt---s----embe-. The eleventh month is November. T-e e-e-e-t- m-n-h i- N-v-m-e-. ------------------------------- The eleventh month is November. 0
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม T-e -w--f-h-m---- ---D--em---. The twelfth month is December. T-e t-e-f-h m-n-h i- D-c-m-e-. ------------------------------ The twelfth month is December. 0
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Twe--e---nth---ake-a yea-. Twelve months make a year. T-e-v- m-n-h- m-k- a y-a-. -------------------------- Twelve months make a year. 0
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน J-l-,-A----t,-Se-t-m-e-, July, August, September, J-l-, A-g-s-, S-p-e-b-r- ------------------------ July, August, September, 0
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม Oc--b--- N-ve--er---d De-e-b-r. October, November and December. O-t-b-r- N-v-m-e- a-d D-c-m-e-. ------------------------------- October, November and December. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -