คู่มือสนทนา

th วัน   »   em Days of the week

9 [เก้า]

วัน

วัน

9 [nine]

Days of the week

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อังกฤษ (US) เล่น มากกว่า
วันจันทร์ Monday Monday 0
วันอังคาร Tu----y Tuesday 0
วันพุธ We------y Wednesday 0
   
วันพฤหัสบดี Th-----y Thursday 0
วันศุกร์ Fr---y Friday 0
วันเสาร์ Sa-----y Saturday 0
   
วันอาทิตย์ Su---y Sunday 0
สัปดาห์ / อาทิตย์ th- w--k the week 0
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ fr-- M----- t- S----y from Monday to Sunday 0
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Th- f---- d-- i- M-----. The first day is Monday. 0
วันที่สองคือวันอังคาร Th- s----- d-- i- T------. The second day is Tuesday. 0
วันที่สามคือวันพุธ Th- t---- d-- i- W--------. The third day is Wednesday. 0
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี Th- f----- d-- i- T-------. The fourth day is Thursday. 0
วันที่ห้าคือวันศุกร์ Th- f---- d-- i- F-----. The fifth day is Friday. 0
วันที่หกคือวันเสาร์ Th- s---- d-- i- S-------. The sixth day is Saturday. 0
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Th- s------ d-- i- S-----. The seventh day is Sunday. 0
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Th- w--- h-- s---- d---. The week has seven days. 0
เราทำงานเพียงห้าวัน We o--- w--- f-- f--- d---. We only work for five days. 0