คู่มือสนทนา

อดีตกาล 3   »   Past tense 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

อดีตกาล 3

83 [eighty-three]

+

Past tense 3

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อังกฤษ (US) เล่น มากกว่า
โทรศัพท์ to make a call to make a call 0 +
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว I m--- a c---. I made a call. 0 +
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. I was talking on the phone all the time. 0 +
     
ถาม to a-k to ask 0 +
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว I a----. I asked. 0 +
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ I a----- a----. I always asked. 0 +
     
เล่า to n-----e to narrate 0 +
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว I n-------. I narrated. 0 +
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว I n------- t-- w---- s----. I narrated the whole story. 0 +
     
เรียน to s---y to study 0 +
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว I s------. I studied. 0 +
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย I s------ t-- w---- e------. I studied the whole evening. 0 +
     
ทำงาน to w--k to work 0 +
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว I w-----. I worked. 0 +
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย I w----- a-- d-- l---. I worked all day long. 0 +
     
รับประทาน / ทาน to e-t to eat 0 +
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว I a--. I ate. 0 +
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว I a-- a-- t-- f---. I ate all the food. 0 +