Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
маркирам
Този престъп е маркиран като геноцид.
etiquetar
Aquest crim està etiquetat com a genocidi.
гледам
Тя гледа през бинокъл.
mirar
Ella mira a través de uns prismàtics.
сея
Аз сея семена в земята.
sembrar
Sembr les llavors a la terra.