Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
изключвам
Тя изключва будилника.
izslēgt
Viņa izslēdz modinātāju.
римувам
Стихотворението римува.
rimēt
Dzejolis rimējas.
изхвърлям
Не изхвърляйте нищо от чекмеджето!
izmest
Neizmetiet neko no atvilktnes!