Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
повтарям
Можете ли да повторите това?
повторува
Може ли ве молам да го повторите тоа?
изпарявам се
Парата изпарява.
испарува
Парата испарува.
моля
Децата са гладни и молят за храна.
моли
Децата се гладни и молат за храна.