Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
наранявам
Твоите думи ме нараниха дълбоко.
zraniť
Tvoje slová ma hlboko zranili.
местя се
Племенникът ми се мести.
sťahovať sa
Môj synovec sa sťahuje.
обсъждам
Те обсъждат плановете си.
diskutovať
Diskutujú o svojich plánoch.