თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
სიძულვილი
ორ ბიჭს ერთმანეთი სძულს.
haat
Die twee seuns haat mekaar.
იპოვე უკან დასახევი გზა
უკან დაბრუნების გზას ვერ ვპოულობ.
terugvind
Ek kan my weg nie terugvind nie.
საკუთარი თავის დაცვა
ჩვენს პატარა შვილს უკვე კარგად შეუძლია თავის დაცვა.
verdedig
Ons klein seun kan homself al goed verdedig.