თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ჩივილი
ქალი ყოველთვის წუწუნებს.
不平を言う
その女性はいつも不平を言います。
შეფუთვა
მას სურს საჩუქრის ლამაზად შეფუთვა.
包む
彼女はギフトをきれいに包みたいです。
snorkel
შვებულებაში უყვარს სნორკელი.
スノーケルする
彼は休暇中にスノーケルをするのが好きです。