თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ერთად დავდგეთ
მეგობრები ერთმანეთთან ახლოს დგანან.
beisammenstehen
Die Freunde stehen eng beisammen.
მასაჟი
ის მასაჟებს ფეხებს.
massieren
Sie massiert ihm die Füße.
გადაადგილება
ჯანსაღია ბევრი გადაადგილება.
sich bewegen
Es ist gesund, sich viel zu bewegen.