თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ajobebs
ch’k’vianma melam dagvamartskha.
trompi
La ruza vulpo trompis nin.
ikhelmdzghvanele
mamatsi tskhovelebi gaudzghvnen gzas.
montri la vojon
La bravaj bestoj montris la vojon.
chareva
tkven ar shegidzliat tamashshi chareva!
interveni
Vi ne povas interveni en la ludo!