თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
გაქცევა
ხანძარს სასწრაფო გასასვლელით გადავურჩეთ.
δραπετεύω
Διαφύγαμε την φωτιά μέσω της έξοδου κινδύνου.
უარყოფა
ის უარს ამბობს ჩემს თხოვნაზე.
απορρίπτω
Απορρίπτει το αίτημά μου.
ძირითადი
მან შენიშვნა კედელზე მიამაგრა.
συρραπτώ
Συρράπτει τη σημείωση στον τοίχο.