თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
გრძნობს
ის გრძნობს ბავშვს მუცელში.
sentir
Ella sent el bebè a la seva panxa.
ფოთოლცვენა
მავნებლებს შეუძლიათ მთელი ხეების ფოთოლცვენა.
desfullar
Les plagues poden desfullar arbres sencers.
წასვლა
სად მიდიხართ ორივე?
anar
On aneu tots dos?