თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
sheiq’vanes
ts’q’vet’ma ori p’at’ara bavshvi sheiq’vanes.
usinavić
Para usinavila dvach dziaciej.
siq’varuli
mas namdvilad uq’vars tavisi tskheni.
kachać
Jana sapraŭdy kachaje svaju kaniušniu.
gach’ianureba
ts’q’vili didkhans ijda p’ark’is sk’amze.
zatryvacca
Para zatrymalasia na laŭcy ŭ parku.