తెలుగు » పంజాబి   భూత కాలం 3


83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

-

83 [ਤਰਿਆਸੀ]
83 [Tari'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 3
bhūtakāla 3

83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

-

83 [ਤਰਿਆਸੀ]
83 [Tari'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 3
bhūtakāla 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
టెలిఫోన్ చేయడం ਟੈ----- ਕ---
ṭ--------- k----ā
నేను టెలిఫోన్ చేసాను ਮੈ- ਟ------ ਕ--- ਹ--
m--- ṭ--------- k--- h--.
నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ਮੈ- ਬ-- – ਬ-- ਟ------ ਕ--- ਹ--
M--- b--- – b--- ṭ--------- k--- h--.
   
అడగటం ਪੁ----
P-----ā
నేను అడిగాను ਮੈ- ਪ----- ਹ--
m--- p------ h--.
నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను ਮੈ- ਬ-- – ਬ-- ਪ----- ਹ--
M--- b--- – b--- p------ h--.
   
చెప్పుట ਸੁ-----
S------ā
నేను చెప్పాను ਮੈ- ਸ----- ਹ--
m--- s------- h--.
నేను మొత్తం కధని చెప్పాను ਮੈ- ਪ--- ਕ---- ਸ---- ਹ--
M--- p--- k----- s----- h--.
   
చదువుట ਸਿ----
S-----ā
నేను చదివాను ਮੈ- ਸ----- ਹ--
m--- s------ h--.
నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను ਮੈ- ਸ--- ਸ਼-- ਸ----- ਹ--
M--- s--- ś--- s------ h--.
   
పని చేయుట ਕੰ- ਕ---
K--- k----ā
నేను పని చేసాను ਮੈ- ਕ-- ਕ--- ਹ--
m--- k--- k--- h--.
రోజంతా నేను పని చేసాను ਮੈ- ਪ--- ਦ-- ਕ-- ਕ--- ਹ--
M--- p--- d--- k--- k--- h--.
   
తినుట ਖਾ--
K---ā
నేను తిన్నాను ਮੈ- ਖ--- ਹ--
m--- k----- h--.
నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను ਮੈ- ਸ--- ਭ--- ਖ- ਲ-- ਹ--
M--- s--- b------ k-- l--- h--.