ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
తడిగా
తడిగా ఉన్న జుట్టు
ਨਮੀ
ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ
దగాబాజు
రెండు దగాబాజు మహిళలు
ਧੋਖੇਬਾਜ਼
ਦੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ
పారదర్శకమైన
పారదర్శకమైన గాజు తలుపు
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ