పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Feb 27, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ਮੈਂ ਅਤੇ   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
ਚੀਨੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹਨ।   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
ਕਿੱਥੇ ਹੈ?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
ਆਪਣੇ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ   See hint