© Gbruev | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
а /a/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
бэ /bɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
вэ /vɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
дэ /dɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
е /je/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ё /jo/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
зэ /zɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
і /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ка /ka/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эл /ɛl/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эм /ɛm/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эн /ɛn/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
о /o/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
пэ /pɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эр /ɛr/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эс /ɛs/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
тэ /tɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
у /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
эф /ɛf/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ха /xa/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ша /ʂa/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ы /ɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
э /ɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ю /ju/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
я /ja/