© TRick - Fotolia | Kraków - okolice Rynku

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - /ä/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
be - /b/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
de - /d̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - /ɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ef - /f/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gie - /ɡ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ha - /x/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jot - /j/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ka - /k/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
el - /l/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eł - /w/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
em - /m/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
en - /n̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - /ɔ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pe - /p/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
er - /r/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
es - /s̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eś - /ɕ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
te - /t̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
wu - /v/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zet - /z̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
żet - /ʐ/