Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ηγούμαι
Του αρέσει να ηγείται μιας ομάδας.
водити
Воли да води тим.
ανταλλάσσω
Πριν το ταξίδι μου, πρέπει να ανταλλάξω χρήματα.
разменити
Пре путовања морам разменити новац.
χαλαρώνω
Μπορεί να χαλαρώσει καλά μέσω της γιόγκα.
опустити се
Она се може опустити кроз јогу.