ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Ḍayal
āme phōn tīsi nambar ḍayal cēsindi.
nabirat‘
Ona vzyala telefon i nabrala nomer.
Phlāṣ
idi rātri merustundi.
sverkat‘
Noch‘yu sverkayet.
Vinaṇḍi
nēnu mī māṭa vinalēnu!
slyshat‘
YA ne slyshu tebya!