ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Prērēpin̄cu
sākar āṭagāḷḷu āṭaku mundu okarinokaru prērēpin̄cukuṇṭāru.
motivisati
Fudbaleri se motivišu pred utakmicu.
Naḍaka
gumpu oka vantena mīdugā naḍicindi.
prošetati
Grupa je prošla preko mosta.
Goṇuguḍu
āme eppuḍū goṇugutundi mariyu eppuḍū santr̥pti cendadu.
zvocati
Ona uvek zvoca i nikada nije zadovoljna.